gazetapacjenta.pl
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch
Menu serwisu
Strona główna
Gazeta Pacjenta
Aktualności
Ogłoszenia drobne
........................................
Okiem pacjenta
Leki z apteki
Zioła i ziółka
Optyk radzi
Ciekawostki
Humor
Relaks
Kącik hormonalny
........................................
Lekarz radzi
Diagnostyka
Leczenie w Europie
Porady prawne
Ubezpieczenia zdrowotne
........................................
Deutsch
Turystyka i wypoczynek
Kontakt z nami
Reklama w serwisie
Linki
........................................
Polityka prywatności
Ankiety
Czy stosujesz suplementy diety?
 
Logowanie do serwisu

Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
Warto wiedzieć - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
24.04.2009.

thumb_art1Wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Polski i nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia (przez "zamieszkanie" rozumie się "miejsce, w którym osoba zwykle przebywa"). W związku z tym nie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie np. osoby pracujące lub prowadzące działalność na własny rachunek na terenie innego kraju Unii Europejskiej.

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba spełniająca warunki do jej podpisania musi

  • zgłosić się do Oddziału Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania;
  • wypełnić "wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia", do którego załącza dokument wskazujący na ostatni miesiąc, w którym podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz przedstawić dowód tożsamości;
  • w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wnioskodawca podpisuje umowę w siedzibie Oddziału NFZ osobiście lub przez pełnomocnika, który powinien okazać stosowne pełnomocnictwo (w formie pisemnej). Umowa podpisana przez ubezpieczonego i dyrektora Oddziału stanowi wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki dowód ubezpieczenia.

Ważne

  • osoba zawierająca umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, jeżeli nie są już ubezpieczeni z innego tytułu;
  • ilość osób nie ma wpływu na wysokość składki;
  • prawo do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego i członków jego rodziny powstaje w dniu określonym w umowie, a kończy się z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek;
  • umowa zawierana jest na czas nieokreślony (umowę można rozwiązać w drodze pisemnego poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego);
  • umowa zostaje zerwana w przypadku nie opłacenia w terminie składki,
  • umowa wygasa z chwilą zakończenia zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składka zdrowotna

Miesięczna składka na ubezpieczenie dobrowolne obliczana jest w wysokości 9 % od kwoty deklarowanej, jednakże kwota deklarowana nie może być niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes GUS. Wysokość składki zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim.

Opłata dodatkowa

Ubezpieczający się dobrowolnie, posiadający przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym powyżej 3 miesięcy, jest zobligowany do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (do okresu ubezpieczenia wlicza się okresy ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej lub EFTA na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek zainteresowanego, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat).

Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne: Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Opracowanie: Mariusz Pasek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego OW NFZ
Współpraca merytoryczna: Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t).

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Aby dodać komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz konta, załóż je sobie.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze.

Komentarze/y

Powered by AkoComment 2.0!

 
Pogoda
Gdańsk
---
Gdańsk °C | Katowice °C | Kraków °C | Poznań °C | Rzeszów °C | Szczecin °C | Warszawa °C | Wrocław °C
REKLAMA
Advertisement
Najczęściej czytane
© 2004-2018 Gazeta Pacjenta
Opracowanie i utrzymanie TELEZET