gazetapacjenta.pl
Środa, 25 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl
Menu serwisu
Strona główna
Gazeta Pacjenta
Aktualności
Ogłoszenia drobne
........................................
Okiem pacjenta
Leki z apteki
Zioła i ziółka
Optyk radzi
Ciekawostki
Humor
Relaks
Kącik hormonalny
........................................
Lekarz radzi
Diagnostyka
Leczenie w Europie
Porady prawne
Ubezpieczenia zdrowotne
........................................
Deutsch
Turystyka i wypoczynek
Kontakt z nami
Reklama w serwisie
Linki
........................................
Polityka prywatności
Ankiety
Czy stosujesz suplementy diety?
 
Logowanie do serwisu

Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
System opieki zdrowotnej w Polsce Drukuj Wyślij znajomemu
Oceny: / 15
KiepskiBardzo dobry 
04.06.2005.

 System opieki zdrowotnej w Polsce

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski są osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (obowiązkowo lub dobrowolnie), którego zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 03.45.391 z późn. zm).

 Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin w sytuacji, gdy korzystają z usług świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ.

Informacje na temat świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z NFZ można uzyskać we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu.

Podmioty działające w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych oraz członków ich rodzin jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne oraz zapewnia refundacje leków w ramach posiadanych środków finansowych.

W skład Funduszu wchodzą

 1. centrala NFZ

 2. 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu utworzonych zgodnie z podziałem terytorialnym Polski

Zobowiązanymi do udzielania świadczeń zdrowotnych są publiczni i niepubliczni świadczeniodawcy, posiadający umowy zawarte z wojewódzkim oddziałem NFZ. Świadczeniodwcami tymi są przede wszystkim: lekarze ubezpieczenia zdrowotnego (lekarze, lekarze stomatolodzy), publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, pogotowie ratunkowe przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie itp.), praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne, grupowe).

Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce w przypadku pobytu czasowego

Uprawniony przebywający czasowo na terytorium Polski może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach usług:

 • podstawowa opieka zdrowotna,

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

 • leczenie szpitalne,

 • leczenie stomatologiczne,

 • ratownictwo i transport medyczny.

W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie formularza E111 wystawionego w swoim kraju, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a w szczególnych przypadkach również na podstawie certyfikatu. Posiadając w/w dokumenty pacjent otrzyma bezpłatnie świadczenia w tych placówkach, które posiadają kontrakt z NFZ.

W przypadku ich braku, sam będzie musiał pokryć koszty leczenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy skorzysta on z usług świadczeniodawcy nie posiadającego kontraktu z NFZ.

W każdym przypadku, świadczeniodawcy oraz farmaceuci wymagają dostarczenia kopii formularza E111, karty bądź certyfikatu.

Świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń w możliwie najkrótszym terminie oraz do prowadzenia listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu, udzielenie pomocy medycznej następuje niezwłocznie.

Uprawniony może bezpośrednio otrzymać świadczenia zdrowotne na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz u stomatologa, natomiast w przypadku ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku lecznictwa szpitalnego - skierowanie od lekarza. W razie stanów nagłych osoba uprawniona może bezpośrednio udać się do specjalisty, do szpitala oraz skorzystać z pomocy w zakresie ratownictwa i transportu medycznego na terenie Polski.

Podstawowa opieka zdrowotna

Uprawniony po okazaniu formularza E111 wystawionego przez swoją instytucję właściwą, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu otrzymuje bezpłatnie świadczenia lekarskie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może skierować pacjenta na badania diagnostyczne w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy, które będą uzasadnieniem skierowania do specjalisty lub do szpitala.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,

 • stomatologa,

 • dermatologa,

 • wenerologa,

 • onkologa,

 • okulisty,

 • psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

 • chorych na gruźlicę,

 • zakażonych wirusem HIV,

 • inwalidów wojennych,

 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego,

jak również w razie nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia uprawniony otrzyma niezbędne świadczenia medyczne.

Uprawniony po okazaniu formularza E111 wystawionego przez swoją instytucję właściwą, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu otrzymuje bezpłatnie świadczenia lekarskie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Leczenie stomatologiczne

Większość kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z opieką stomatologiczną pokrywana jest ze środków własnych ubezpieczonych.

Uprawniony po okazaniu formularza E111, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu otrzymuje bezpłatnie świadczenia stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 nr 115, poz. 1088.

Leczenie szpitalne

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego niezbędne jest skierowanie od lekarza.
W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia uprawniony otrzyma niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.

Uprawniony po okazaniu formularza E111, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu otrzymuje bezpłatnie świadczenia lekarskie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ratownictwo i transport medyczny

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uprawniony może bezpłatnie skorzystać ze świadczeń ratownictwa i transportu medycznego na terenie Polski po okazaniu druku E111, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu.

Lekarstwa i wyroby medyczne

Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje ubezpieczonemu i uprawnionemu na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł on z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania recept.

Receptę można zrealizować w aptece ogólnodostępnej po okazaniu formularza.

Leki wydawane na podstawie recepty w aptekach można nabyć:

 • po wniesieniu opłaty ryczałtowej - za leki podstawowe i recepturowe - 3,20 PLN

 • za odpłatnością w wysokości 30%, 50% ceny leku.

Polskie instytucje zaangażowane w koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych

 1. Władza właściwa - Minister Zdrowia

 2. Instytucja łącznikowa - zgodnie z polską propozycją zawartą w projekcie załącznika do rozporządzenia 574/72, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską, instytucją łącznikową będzie Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

 3. Instytucja właściwa - zgodnie z polską propozycją zawartą w projekcie załącznika do rozporządzenia 574/72, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską, instytucją właściwą będzie 16 oddziałów NFZ

Dane teleadresowe instytucji łącznikowej

Centrala Narodwego Funduszu Zdrowia - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
ul. Grójecka186
02-390 Warszawa,
tel. +48 (22) 572-60-00, faks +48 (22) 572-63-08

Aby dodać komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz konta, załóż je sobie.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze.

Komentarze/y

Powered by AkoComment 2.0!

 
Pogoda
Gdańsk
---
Gdańsk °C | Katowice °C | Kraków °C | Poznań °C | Rzeszów °C | Szczecin °C | Warszawa °C | Wrocław °C
REKLAMA
Advertisement
Najczęściej czytane
© 2004-2018 Gazeta Pacjenta
Opracowanie i utrzymanie TELEZET