gazetapacjenta.pl
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch
Menu serwisu
Strona główna
Gazeta Pacjenta
Aktualności
Ogłoszenia drobne
........................................
Okiem pacjenta
Leki z apteki
Zioła i ziółka
Optyk radzi
Ciekawostki
Humor
Relaks
Kącik hormonalny
........................................
Lekarz radzi
Diagnostyka
Leczenie w Europie
Porady prawne
Ubezpieczenia zdrowotne
........................................
Deutsch
Turystyka i wypoczynek
Kontakt z nami
Reklama w serwisie
Linki
........................................
Polityka prywatności
Ankiety
Czy stosujesz suplementy diety?
 
Logowanie do serwisu

Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)
24.04.2009.

thumb_artPacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie obowiązuje rejonizacja, więc wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z Funduszem jest dowolny.

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach umowy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry.

Skierowanie do specjalistów nie jest wymagane od

 • osób chorych na gruźlicę;
 • osób zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju).

Rejestracja pacjentów może odbywać się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W sytuacji, kiedy świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni, świadczeniodawca ustawowo zobowiązany jest do wpisania chorego na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Świadczeniodawca umieszczając pacjenta w kolejce oczekujących, kwalifikuje go jednocześnie do jednej z kategorii medycznych, jako:

 • "przypadek pilny" - kiedy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na stan zdrowia chorego, który jednakże nie jest traktowany jako "stan nagły"
 • "przypadek stabilny" - jeżeli nie jest to stan nagły, ani przypadek, który zalicza się do kategorii "pilny".

 

Ważne: Pacjent powinien pamiętać o zachowaniu zasady, iż może być wpisany tylko na jedną listę oczekujących. Oznacza to, że kiedy rezygnuje z wizyty u specjalisty, lub kiedy chce zmienić lekarza bądź przychodnię, ustawowo zobowiązany jest do wypisania się z listy oczekujących, na której dotąd figurował.

Zasady kierowania do specjalisty

Lekarz POZ kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wystawia oraz pokrywa ich koszty świadczeniodawca, udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Badania diagnostyczne na podstawie wystawionego skierowania są dla ubezpieczonego bezpłatne w laboratorium/pracowni wskazanej przez lekarza. Wyjątek stanowią tu badania kosztochłonne, jak m.in. tomografia, rezonans, gastroskopia, badanie scyntygraficzne, które można wykonać w oparciu o skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dowolnie wybranej pracowni spośród tych, które podpisały umowę z NFZ. Pełna lista tych świadczeniodawców powinna być dostępna w każdej poradni specjalistycznej.

Ważne: W medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz udziela świadczeń w domu pacjenta.

Wizyta u innego specjalisty

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po objęciu pacjenta opieką w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i po postawieniu diagnozy, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania lekarza kierującego/POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o czasookresie ich stosowania i sposobie dawkowania) oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych, jak również wytycznych dotyczących postępowania w okresie pomiędzy poradami specjalistycznymi. Lekarz specjalista może również kierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. W takim przypadku jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne będące w posiadaniu pacjenta.   

Kierowanie do szpitala

W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Ważne: Skierowanie wystawione do lekarza specjalisty ważne jest w trakcie całego procesu leczenia w ramach danej choroby. Nie ma więc konieczności odnawiania skierowania co roku, chyba że zmianie ulegnie rozpoznanie. Należy również pamiętać, że w przypadku zakończenia leczenia szpitalnego karta informacyjna ze szpitala nie stanowi skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego Śląskiego OW NFZ;
Dział Kontraktowania Świadczeń w AOS i OPD Śląskiego OW NFZ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t );

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 2008 r. nr 81, poz. 484); 

Zarządzenie nr 80/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (DzU z 2005 r. nr 200, poz. 1661).

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

 

Aby dodać komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz konta, załóż je sobie.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze.

Komentarze/y

Powered by AkoComment 2.0!

 
Pogoda
Gdańsk
---
Gdańsk °C | Katowice °C | Kraków °C | Poznań °C | Rzeszów °C | Szczecin °C | Warszawa °C | Wrocław °C
REKLAMA
Advertisement
Najczęściej czytane
© 2004-2018 Gazeta Pacjenta
Opracowanie i utrzymanie TELEZET